GLUTACK® : Tam bir evrim

Atravmatik laparoskopik ve laparotomik mesh fiksasyonunda Glubran®2'nin yılların miras kalan deneyiminden tasarlanmıştır.

Glutack®, fıtık ağının atravmatik laparoskopik fiksasyonu için kullanıcı dostu bir cihazdır. Glubran®2'nin, tetiğin her çekilmesiyle, cerrahi komplikasyonları, raptiye ve zımba kullanımıyla ilişkili potansiyel ağrıyı en aza indirgemek için hassas ve tutarlı bir şekilde iletilmesini sağlar. Cerrahi sonuçları iyileştirir ve sağlık hizmeti maliyetlerini düşürür.

Tetiğin her çekişinde bir Glutack® dağıtılır.

Glutack® + Glubran® 2 = 1 yüksek performanslı yapışkan tack

Klinik uygulamada değişiklik yoktur: uygulama yöntemi geleneksel meş sabitleme cihazlarına benzerdir.

Glubran® 2’nin fıtıklar için daha az ameliyat sonrası ağrı, daha az komplikasyon, daha az nüks ve uygun maliyetli olarak onarılmasındaki etkisi büyük ölçüde belgelenmiştir.

Hasta güvenliğini ve cerrahın güvenini artırır.